Kandidater til kretsstyret

Valgperiode: Frem til neste kretsting. 

 

Kretsleder

Kandidat:
Valgkomiteens innstilling: 

 

Visekretsleder

Kandidat: 
Valgkomiteens innstilling: 

 

Styremedlemmer

Kandidater:
Valgkomiteens innstilling: 
 

Varamedlemmer til kretsstyret

Kandidater:
Valgkomiteens innstilling:

 

Leder PF- og Ledertreningsutvalget

Kandidater:

 

Materialforvalter 

Kandidater:

 

Delegater Landsting

 

Tilbake til kretsting 2019          Til sakliste 2019          Til saksdokumenter samlet