Valgkomiteen er godt i gang med sitt arbeid mot kretsting 2019. De ønsker fortsatt innspill og trenger DIN hjelp til å finne gode kandidater til kretsstyret.

Rogaland KFUK-KFUM-speidere trenger et kretsstyre med engasjerte og reflekterte ledere, som er villige til å arbeide for å få gjennomført våre mål og visjoner.
 

Følgende verv er på valg:

Kretsleder, velges for 2 år
Visekretsleder, velges for 2 år
Styremedlemmer, velges for 2 år
Varamedlemmer, velges for 1 år

Regnskapsfører, velges for 1 år
Revisor, velges for 1 år

Delegater til Landsting 2019

 

Valgkomiteen 2019 består av:
e-postmob.gruppe
John Ottar L. Motlandmotland@lyse.net 915 99 747Varden
Inger Christine R. Jacobsenstine.roth.jacobsen@gmail.com 997 00 568Frøyland/Orstad
Halvard Strømme Werslandhalvard.wersland@gmail.com 948 90 464Kampen/Speiding for alle
Randi Irene D. Pedersenrandi.pedersen@lyse.net 482 59 057Bogafjell

 

Kretsstyret har ansvar for følgende valg:

Materialforvalter, velges for 2 år

Leder i Peff- og Ledertreningsutvalget, velges for 2 år