Dato: 24. eller 25. november 2018

Tid: ikke fastsatt

Sted: ikke fastsatt

Hvert år blir Fredslyset fra Betlehem spredt rundt om i verden som en påminnelse om enhet mellom mennesker og et uttrykk for bønner, drømmer og ønsker om fred på jorden. Hvert år blir et fredslysbudskap skrevet for å utdype hva dette betyr.

Har DU et fredsbudskap? Noe som du gjerne vil si til verdens ledere eller til speidere her i landet eller verden over om fred? Del dine tanker med andre i patruljen eller roverlaget slik at det blir patruljens fredsbudskap!

Fredslyset kommer til Stavanger torsdag i november, mer om hva fredslyset er, årets budskap og ruta lyset vil reise ligger på nettsiden www.fredslyset.no