Landsstyret er vår høyeste myndighet mellom Landstingene. I januar 2019 skal de ha møtehelg i Stavanger. 

Landsstyret synes det er flott å bruke styremøtene til å bli bedre kjent med kretsene, høre hva dere er opptatt av, hvilke gleder og utfordringer dere står i, og ikke minst knytte bånd med dere som er ledere i kretsen.

I den forbindelse håper landsstyret at det er mulig å få møte kretsen for å ha et uformelt og hyggelig møtepunkt. Det er selvfølgelig også en mulighet for kretsen å komme med innspill og spørsmål til styret.