Ungdom mener at bruk av narkotika ikke er farlig eller fører til misbruk.

 

Hvorfor angår dette deg som speiderleder?

Fordi speiderne dine speiler holdningene ellers i samfunnet og speideren skal være en arena hvor man bidrar med holdningsskapende arbeid for å utvikle sunne og ansvarsbevisste mennesker.
 

  • Hva situasjonen i dag?
  • Hvem og hva påvirker ungdommen til holdningen om at narkotika er ufarlig?
  • Hvilke rusmidler er farlige
  • Hvordan brukes rusmidler og hva er effekt og konsekvenser av disse? 
  • Hvordan vet vi at speiderne våre misbruker narkotika?
  • Hvem skal vi henvende oss til når man oppdager eller mistenker misbruk?

 

Siv Meland fra Uteseksjonen i Stavanger deltar.

 

Det blir lagt opp til diskusjon på hvordan vi som speidere kan engasjere oss i utfordringen!
Klikk her for påmelding.

Sted: Arne Rettedalsgt. 12, Stavanger
Kl. 18:00-20:00
Leder: Ivar Anton Nøttestad, m: 950 31 101
Pris: Gratis. Enkel servering

 

INVITASJONEN som pdf-fil