For at sakene skal være godt forberedt på kretstinget er frist for innsendelse av saker satt til 1.desember 2018.
Sakene sendes til kretskontoret: post(a)rogalandspeider.no