Kretsstyret leder kretsens arbeid mellom årsmøtene. Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder, to eller flere styremedlemmer.

navn vervtlf e-postgruppe
John Sigve Risanger Kretsleder 90117957@epostTasta
Erika Christie Berlevisekretsleder98864690@epostEngøyholmen
Camilla Surnevik Kristianseni permisjon
Tolleiv Strand Reestyremedlem90773299@epostBryne
Kristina Auestadstyremedlem48882942@epostHana
Geir H. Tysselandstyremedlem92449150@epostBogafjell
Even H. Stangelandstyremedlem47700665@epostBore
Mathilde Ø. Johannessenstyremedlem94981506@epostTasta
Johannes Rettedalvaramedlem92028446@epostJørpeland

Roverkontakt Joakim Anda Schanche, møter med tale-, forslag- og stemmerett på kretsstyremøtene.

 

Protokoller fra kretsstyremøtene