Nå planlegges det for full guffe. 1. november kommer det en stor oversikt på e-post til gruppene, og på hjemmesiden til leiren over hva vi trenger hjelp til i forkant av leiren. Vær med å si JA, og ikke vær redd for å prøve deg på noe du ikke har gjort før.

Kjenner du allerede nå at du vil være med å planlegge leir send e-post med  litt informason om deg selv og hva du kan bidra med.

Det er også mulig å sende inn forslag på personer som kan kontaktes for å være med i større eller mindre grad. Følg denne linken, så kan du fylle inn med navn på potensielle hjelpere.