Kretsstyret har tatt den kjedelige beslutningen om at det sannsynligvis ikke tar seg gjøre å gjennomføre Kretsting 2021 med fysisk oppmøte for delegatene. Vi har håpet i det lengste at vi kunne møtes, men dagens oppdateringer fra myndighetene gjør det klart at vi ikke kan samle delegater fra hele kretsen på ett sted lørdag 20. februar 2021. 

Kretsstyret søker personer med teknisk erfaring fra gjennomføring av digitale møter ala årsmøter. Ta SNARLIG kontakt med kretskontoret; post@rogalandspeider.no

Husk at det fortsatt er mulighet er både lov og viktig å holde speidermøter og lokal aktivitet. Vask hender, hold a v s t a n d og vær beredt!