Naturen

Naturen, klima, og miljøet. Vi må ta vare på vår klode og både i planlegning og gjennomføring av leir og program. Vi må spille på lag med naturen. "Reduser, gjenbruk og resirkuler" er et sentralt mantra gjennom planlegning og gjennomføring. Vi må være klare på at vi skal ta vare på Guds skaperverk.

Patruljesystemet 

Patruljesystemet er ikke ÉN måte å drive speiderarbeidet på, det er den eneste. Patruljesystemet skal være gjennomført fra bunnen av organisasjonen, og da selvfølgelig også i hovedkomitéen og resten av leiren. Det å ha det kjekt i lag, dra nytte av hverandres erfaringer og kunnskap, og å støtte hverandre er viktig. I en verden hvor mange tar ledelsesutdanninger som baserer seg på manipulering, så trenger vi ledere som er med å dra lasset og oppmuntrer, ikke utnytter de som de leder.

Samfunnsengasjement 

Hvordan kan vi være med å påvirke i samfunnet? Hvordan er vi med å sette dagsorden? Hvordan bli hørt? Hvordan gjøre en forskjell? Hvordan foregår politikken? Hva er en saklig debatt?

Medmenneske 

Hvordan være et medmenneske? Hva kan jeg gjøre for å ta vare på andre? Vi lever i et samfunn som går raskere og raskere, hvordan ser jeg min neste? Kan jeg være en barmhjertig samaritan?