lørdag 7. mars

 

kl.     09:30               Registreringen åpner

        10:00               Åpning av kretsting

        12:00               Lunsj og pause. Mulighet til å trekke frisk luft.

        13:00               Kretstinget fortsetter

        15:00               Kaffe 

        17:00               Forventet avslutning av kretsting