Kandidater til kretsstyret

Valgperiode: Frem til neste kretsting. Kandidatene er presentert alfabetisk og kjønnsfordelt.

Kretsleder
Kandidat: John Sigve Risanger (les presentasjon av kandidaten)

Valgkomiteens innstilling: John Sigve Risanger

Visekretsleder
Kandidat: 
Valgkomiteens innstilling: 

Styremedlemmer
Valg av to medlemmer til kretsstyret, to kvinner.

Kandidater:
Camilla Surnevik Kristiansen (les presentasjon av kandidaten), Kristina Auestad (les presentasjon av kandidaten), Mathilde Ø. Johannessen (les presentasjon av kandidaten).

Valgkomiteens innstilling:

 

Varamedlemmer til kretsstyret

Kandidater:
Herdis Eline Oftebro (les presentasjon av kandidaten), Kristina Auestad (les presentasjon av kandidaten), Andreas Løvaas (les presentasjon av kandidaten), Johannes Rettedal (les presentasjon av kandidaten)

Valgkomiteens innstilling:

 

Tilbake til kretsting 2018          Til sakliste 2018          Til saksdokumenter samlet