Hva er landsting?

Landsting er KFUK-KFUM-speidernes øverste myndighet, som møtes annet hvert år. Her drøftes blant annet strategi, endringer i lovverket, godkjenning av langtidsbudsjetter og kontingent, og det velges landsstyre for neste periode. 

Landstinget (16. -18. april 2021) vil blant annet diskutere følgende saker: 

  • Strategiske satsinger og fokusområder. 
  • Strategi 2020-2025 – Rundt våre leirbål er det plass til alle, og fokus på lederrekruttering. 
  • Åpent medlemskap – kristent lederskap (speiderløftet, ledererklæring og assistenterklæring). 
  • Endringer i grunnregler og organisasjonsbestemmelser. 
  • Saker innsendt av rovertinget og patruljeførertinget. 
  • Valg av nytt landsstyre, kontrollkomité og valgkomité. 

 

Hva er en delegat?

En delegat er en representant fra kretsen som velges på kretsting. 

Har du lyst til å delta å representere Rogaland KFUK-KFUM-speidere på Landsting 2021?

Det er ønskelig at ALLE benkeforslag  meldes inn til kretskontoret i forkant!  HER melder du din interesse innen 10. februar 2021.