Kretstinget er kretsens øverste organ. Her stiller gruppene med sine delegater der planer, økonomi og speiderpolitiske spørsmål settes på dagsorden og diskuteres.  Kretstinget foretar valg av delegater og representanter som skal velges til forskjellige organer.

I tillegg til ordinære saker kan alle delegater på forhånd fremme saker de ønsker behandlet av Kretstinget. Dette kan være seg; drift av kretsen, ønsker om aktivitet eller politiske spørsmål en ønsker behandlet på forbundsnivå, men med en uttalelse fra kretsen.

For at sakene skal være godt forberedt på kretstinget er frist for innsendelse av saker satt til 10. januar  2021

Sakene sendes til kretskontoret: post(a)rogalandspeider.no

 

Stille til valg?

Det skal velges nye medlemmr til kretsstyre (kretsleder, styremedlemmer, og varamedlemmer), medlemmer til Send e-post til valgkomiteen på om du har spørsmål eller tips til kandidater.

Kontakinformasjon til valgkomiteen 2021 finner du HER