Arbeidsgruppen for evaluering og fornyelse av forbundets inntektsaksjon skal innhente informasjon om hvordan dagens kalendersalg fungerer, og se på muligheter for modernisering og fornyelse. Inntektsgruppen skal se på alternativer til kalendersalget, og kartlegge nye inntektsmuligheter. En eller flere nye inntekstaksjoner skal tre i kraft fra året 2019. Inntektsaksjonene skal fortsette å sikre forbundet stabile inntekter, både lokalt og nasjonalt, på samme nivå som kalendersalget.
 

Søker etter fire medlemmer

Vi søker etter fire medlemmer som skal oppnevnes av landsstyret. Inntektsgruppen konstituerer seg selv med leder. En ansatt på forbundskontoret fungerer som fast sekretær. Det skal tilstrebes lik representasjon av begge kjønn.

Inntektsgruppens virksomhetsperiode er fra oppnevning høsten 2017 og fram til nye inntektsaksjoner vedtas av landsstyret senest våren 2019. Inntektsgruppen velger selv hvor ofte og hvordan man finner det hensiktsmessig å møtes.

Meld din interesse

Er dette noe for deg, eller kjenner du noen som kan ha interesse for å delta i denne arbeidsgruppen? Meld din interesse på post@kmspeider.no eller ring 22 99 15 50. Søknadsfrist 15. oktober.

Bakgrunn for utvalget

Kalendersalget har lang tradisjon i KFUK-KFUM-speiderne og har vært en viktig inntektskilde for organisasjonen siden fusjonen i 2003. Landsting ba i 2017 landsstyret om å opprette en arbeidsgruppe som skal modernisere forbundets inntekstaksjon. Etter vedtak på landsting skal en eller flere nye inntektsaksjoner tre i kraft fra og med året 2019.

 

hentet fra kmspeider.no