Kretsstyret inviterer til idemyldring omkring KRETSLEIR 2024 i Bryne kirke, onsdag 19. april 2023. Det er mange plasser og oppgaver som skal fylles!

Alle som: 

  • vil være med i leirkomite
  • vil være med i leirstab
  • sitter på gode ideer
  • har ønsker til aktiviteter eller annet 
  • bare er litt nysgjerrig?

.... er hjertelig velkommen.

Det vil bli delt informasjon om hva som er på plass, hva som trengs, tanker fra kretsstyret.

Send en forhåndspåmelding til kretskontoret: post@rogalandspeider.no

PS - alle gruppene utfordres til å være representert i møtet.

 

Foto: Helen Norland