Bli med på JOTA-JOTI 2021 (Jamboree-on-the-air og Jamboree-on-the-internet)!

Over 3000 norske speidere og speiderledere deltar hvert år i denne stormønstringen.
Denne helgen hvert år samles speidere rundt hele kloden foran PC-er og radiosendere for å snakke sammen - både via radiobølger og via Internet.

Aktiviteter

Aktivitetene er tilrettelagt for vandrerne (5.-10. trinn) samt rovere. (Ikke egnet for oppdagere og stifinnere.)

  • HF-intro: Introduksjon til kortbølgeradio
  • Radio: Snakk med speidere i Norge og i utlandet via kortbølgeradio.
  • IRC: Chat med speidere fra hele verden via internett. (Vi bruker speidernes egne chat-servere.)
  • Sambandstrening (VHF): Patruljen gjennomfører en sambandsøvelse.

 

Program og faglig ansvarlige: Eivind L. Reiersen og Ole Gabrielsen

 

Relatert aktivitetsmerke:

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken

Dette merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet/samfunnsengasjement.