Kretsstyret inviterer nye og godt erfarne rovere, ledere og voksne til en faglig og sosial kveld. Kom og hør om kommende arrangementer og annet nytt fra kretsen og forbundet.

Det blir satt opp 2 stk Kickoff i 2022. Stavanger og sør i kretsen
 

Rammeprogram:

18:00 Ankomst og middag
18:25 Bli kjent, alle gruppene presenterer seg
18:40 Kickoff
21:00 Speiderbønn og avslutning

 

I Stavanger

Innleder: Gaute Brækken - Grenser og gråsoner

Speiding skal være trygt for alle. Dette innebærer at KFUK-KFUM-speiderne skal være et sted hvor grenseoverskridende adferd ikke skjer. For å kunne gjenkjenne grenseoverskridende adferd er det viktig at vi som ledere vet hva grenseoverskridende adferd er, og hvordan vi kan forebygge dette.