Kretsstyret inviterer nye og godt erfarne rovere, ledere og voksne til en faglig og sosial kveld. Kom og hør om kommende arrangementer og annet nytt fra kretsen og forbundet. 

Rammeprogram:

18:00 Ankomst og middag
18:25 Bli kjent, alle gruppene presenterer seg
18:40 Kickoff
21:00 Speiderbønn og avslutning