Vi ønsker deg velkommen til en aktiv deltakelse under kretsting 2023, og til å være med å påvirke Rogaland KFUK-KFUM-speidere sin framtid!

Meld deg på kretsting 2023

Har du spørsmål til arrangementet kontakt Helen på post@rogalandspeider.no 

Saker til behandling på kretstinget

For at sakene skal være godt forberedt på kretstinget er frist for innsendelse av saker satt til 5. januar 2023.
Sakene sendes til kretskontoret: post@rogalandspeider.no