Vi ønsker deg velkommen til en aktiv deltakelse under kretsting 2024, og til å være med å påvirke Rogaland KFUK-KFUM-speidere sin framtid! Kretsting er Rogaland KFUK-KFUM speidernes øverste organ og har som oppgave å bestemme hovedlinjene i kretsens drift, rammebudsjett og valg av tillitsvalgte for 2024.

Påmelding

Påmeldingen i HyperSys er ikke åpen. Påmeldingen er bindende. 

Saker til behandling på kretstinget

For at sakene skal være godt forberedt på kretstinget er frist for innsendelse av saker satt til 6. januar 2024. Sakene sendes til kretskontoret: post(a)rogalandspeider.no