Vær med på å styrke speidernes faglige selvtillit.

Som mentor hjelper og støtter du dine speidere som har fullført patruljeførerkurs, samtidig som du skaper motivasjon og lærelyst. Mentorordning bygger på et leder-til-speider konsept, hvor du som mentor hjelper dine speidere tl å oppnå speiderfaglig selvtillit. Du er ikke bare en støttespiller og veileder men også en viktig rollemodell.

Det blir servert kaffe/te og vann, varm lunsj

Kursholder:  Ole Norland, Helen Sola Norland