• Vil du lære om aktuelle saker for Rogaland KFUK-KFUM-speiderne og om hvordan du kan debattere disse?

  • Vil du finne ut hvordan du kan være med på å påvirke organisasjonen vår?

 

På PF-tinget lærer du om organisasjonsarbeid og hvordan du kan delta i organisasjonsdemokratiet. Kretsens patruljeførere og patruljeførerassistenter inviteres. 

På kretsens PF-tinget skal vi diskutere og debattere aktuelle saker for aldersgruppen og for organisasjonen. Helgen vil også inneholde aktiviteter som gir deg inspirasjon til det lokale patruljearbeidet. Det vil også bli mye sosialt og du vil bli kjent med speidere fra hele kretsen. 

Målgruppe: 8.-10. klassetrinn
Frem til påmeldingsfristen tildeles det 2 plasser (ulike kjønn) per gruppe. Etter påmeldingsfristen åpner vi for flere deltakere per gruppe.