Trenger lederne i speidergruppa å gjøre noe sosialt sammen, men ikke har tid til å planlegge ledertur for lederne? Dra på kurs under LEDERHELGEN 2023!

Gjennom Lederhelgen vil det arrangeres forskjellige kurs på forskjellige steder rundt om i kretsen. Kursene er rettet mot ledere i alle aldre og temaer som kan treffe alle. Noen kurs er praktiske, mens andre kurs er mer teoretiske. Noen gir faglig påfyll, mens andre gir inspirasjon og latter. Alle rovere og ledere i kretsen skal finne noe de synes virker spennende!

Kursene har en god geografisk spredning, og de er lagt til speiderlokalene til forskjellige speidergrupper. På denne måten tar vi med kursene ut i gruppene! 

Ved værutfordringer kan noen av kursene flytte lokasjon.