Innhold på kurset

Førstehjelp er den første hjelpen alle kan gi ved akutt skade eller sykdom. Det omfatter i prinsippet alt fra å sette plaster på et lite kutt i fingeren til hjerte-lunge-redning. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Førstehjelp må repeteres jevnlig for at man skal handle korrekt i en akuttsituasjon. Ellers anbefales på det sterkeste å ta et førstehjelpskurs hvert år. 

Kurset passer for:

  • Alle som mangler kunnskap og ønsker å lære det viktigste innenfor førstehjelp
  • Alle som ønsker å repetere førstehjelpskunnskap

 

Hvem passer kurset for?

14+ FØRSTEHJELP anbefales på det varmeste for speidere født '08-'05. Kurset passer for deg som har litt førstehjelpkunnskap fra før. 

Påmelding

Påmelding, bruk skjema nederst på siden.
Påmeldingsfrist fredag 22. oktober 2021.

Deltakeravgift

Prisen er 900 kr per deltaker. Det sendes faktura til gruppen i etterkant av kurset.

Økonomien skal ikke være til hinder for å delta på våre aktiviteter. Er du 26 år eller yngre kan du, din foresatte eller din leder sende søknad om å få dekket deltakeravgiften din på dette eller andre arrangementer gjennom deltakerfondet. Les mer og send inn søknad her.

Politiattest

Alle i stab og ledere som skal være med på 14+ FØRSTEHJELP med deltakere som er under 18 år må ha gyldig politiattest i orden før kurset starter. Les mer om hvordan du søker her.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om påmelding eller betaling kan du sende en e-post til post@rogalandspeider.no

Vil du være stab? 

Er du over 17 år eller eldre og vil være stab på 14+ FØRSTEHJELP? Se utlysningen og søk her.