Kurset handler om hva vi kan gjøre for å gi barn med spesielle behov læring, mestring og tilhørighet.

Kurset vil gå gjennom utfordringer for hva barna møter i samfunnet og gi større forståelse av slike utfordringer. Vi vil også gå gjennom samarbeid med foreldre, hvordan jobbe sammen i ledergruppa med å forebygge eller stoppe uønsket atferd, og hvordan tilrettelegge møter, turer og leirer. Kurset er GRATIS for våre medlemmer.

Kursholder: Renate Thunem

 

Tid: mandag 4. februar

Sted: Ynglingen

kl: 18:00 - 21:00