Kretsting er Rogaland KFUK-KFUM-speidernes øverste myndighet. Her drøftes blant annet strategi, endringer i budsjett og innkomne saker, og det velges kretsstyre for neste periode.

Kretsstinget vil blant annet diskutere følgende saker: 

  • Strategiske satsinger 
  • Innkomne saker  
  • Valg av nytt kretsstyre og valgkomitè
  • Valg av landstingdelegater

Sakspapirene vil ikke bli delt ut på Kretssting, men kan lastes ned som PDF på forhånd.  Etter hvert legges ut presentasjon av kandidater som stiller til valg, og annen praktisk informasjon.

 

Pris
kr 50 per deltaker. Maks kr 150 per gruppe.


Delegater til kretstinget
Kretsting er kretsens besluttende organ.
I følge Organisasjonsreglene § 2.1.1 kan følgende delta på kretsting:
Alle medlemmer kan velges som gruppenes representanter. 
Kretsting består av representanter for gruppene etter nærmere fastsatt nøkkel. Med mindre kretsting bestemmer noe annet, har gruppene 1 representant pr. påbegynt 10 medlemmer i tillegg til gruppeleder.
Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør kretsleders dobbeltstemme. Det skal være skriftlig avstemming når minst en person ønsker det.
 

Oppdatert informasjon om kretsting finner du her