Patruljeførerkurs er mer enn bare et kurs! Du får muligheten til å lære mye nytt og spennende om patruljeliv og hvordan du leder en patrulje på møter og tiden mellom. Det blir mange spennende opplevelser og nye speidervenner, for du lever med patruljen din hele helgen og sammen skal dere løse utfordrende oppgaver.

Kurset egner seg både for dem som har tenkt til å bli patruljeassistent eller patruljefører, men også for dem som allerede er det, og som ønsker å lære seg mer.

Frem til og med påmeldingdfridten er det en begrensning på 4 deltakere pr gruppe. Vi har begrenset med plasser (24 deltakere), så «første mann til mølla»!

Kursleder: ikke fasrsarr


Hvem:  f.o.m 8. t.o.m 10.klasse 
Påmelding: gruppevis innen 23. oktober 2020 til post@rogalandspeider.no

Husk å skrive ved påmelding:
1. Er det greit at bilder av deg brukes av KFUK-KFUM- speiderne? (Ja/ Nei)
2. Sykdommer/ allergier (og hvordan vi håndterer dette).


De som er påmeldt vil få tilsendt mer info om pakkeliste o.l. på e-post ca. 1,5 uker før kurset.

 

Ved forfall mindre enn 1 uke før kurstart blir gruppen belastet med deltakeravgift.