Innhold på kurset

Patruljeførerkurs er mer enn bare et kurs! Du får muligheten til å lære mye nytt og spennende om patruljeliv og hvordan du leder en patrulje på møter og tiden mellom. Det blir mange spennende opplevelser og nye speidervenner, for du lever med patruljen din hele helgen og sammen skal dere løse utfordrende oppgaver.

Kurset egner seg både for dem som har tenkt til å bli patruljeassistent eller patruljefører, men også for dem som allerede er det, og som ønsker å lære seg mer.

Kursleder: Lene Ree Hauge
 

Hvem passer kurset for?

Vandrere f.o.m 8. klasse t.o.m 10. klasse 

Frem til og med påmeldingsfristen er det en begrensning på 4 deltakere pr gruppe. Vi har begrenset med plasser (24 deltakere), så «første mann til mølla» gjelder!

Påmelding

Gruppevis påmelding, innen onsdag 8. oktober 2021 til: post@rogalandspeider.no

Husk å skrive ved påmelding:
1. Er det greit at bilder av deg brukes av KFUK-KFUM- speiderne? (Ja/ Nei)
2. Sykdommer/ allergier (og hvordan vi håndterer dette).

De som er påmeldt vil få tilsendt mer info om pakkeliste o.l. på e-post ca. 1,5 uker før kurset.

Deltakeravgift

Prisen er 860 kr per deltaker. Det sendes faktura til gruppen i etterkant av kurset. Ved forfall mindre enn 1 uke før kursstart, bir gruppen belastet er deltakeravgiften.

Økonomien skal ikke være til hinder for å delta på våre aktiviteter. Er du 26 år eller yngre kan du, din foresatte eller din leder sende søknad om å få dekket deltakeravgiften din på dette eller andre arrangementer gjennom deltakerfondet. Les mer og send inn søknad her.

 

Politiattest

Alle i stab og ledere som skal være med på Grunnkurs patruljefører med deltakere som er under 18 år må ha gyldig politiattest i orden før kurset starter. Les mer om hvordan du søker her.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om påmelding eller betaling kan du sende en e-post til post@rogalandspeider.no

Vil du være stab? 

Er du over 17 år eller eldre og vil være stab på Grunnkurs patruljefører? Se utlysningen og søk her.

Toppbilde: Helen Sola Norland