18.-20.oktober samles speidere rundt radioapparater og datamaskiner for å møte andre speidere fra hele verden. JOTA (Jamboree on the Air), er den originale varianten, og utvilsomt den mest eksotiske. Ha kartet klart, og plott inn fra hvor i verden du får inn speiderstemmer på radioen.

JOTI (Jamboree on the Internet) er en annen variant.  På internett, og spesielt over chattenettverket IRC, kan du få kontakt med mange flere nasjoner enn på radio, og du kan dessuten sende både lyd og bilde.

Vi kombinerer JOTA og JOTI, og lager en internasjonal helg ut av arrangementet.

 

Mer info kommer.