Bli med på JOTA-JOTI 2020 (Jamboree-on-the-air og Jamboree-on-the-internet)!
Over 3000 norske speidere og speiderledere deltar hvert år i denne stormønstringen.
Denne helgen hvert år samles speidere rundt hele kloden foran PC-er og radiosendere for å snakke sammen - både via radiobølger og via Internet.

I år som tidligere år planlegger speiderledere fra flere grupper i Sør-Rogaland å arrangere JOTA-JOTI, men gjennomføringen blir tilpasset koronasituasjonen vi er i. Ved vesentlige innskjerpinger i smittevernsregler kan det hende at arrangementet må avlyses på kort varsel.

Aktiviteter
Aktivitetene er tilrettelagt for vandrerne (5.-10. trinn) samt rovere. (Ikke egnet for oppdagere og stifinnere.)

  • HF-intro: Introduksjon til kortbølgeradio
  • Radio: Snakk med speidere i Norge og i utlandet via kortbølgeradio.
  • IRC: Chat med speidere fra hele verden via internett. (Vi bruker speidernes egne chat-servere.)
  • Sambandstrening (VHF): Patruljen gjennomfører en sambandsøvelse.

 

Helgen deles inn i 3 (tre) aktivitetsbolker:

  • Lørdag kl. 10:00 til 14:00 
  • Lørdag kl. 14:30 til 18:30 
  • Søndag kl. 10:00 til 14:00 

Hver aktivitet varer 45 minutter og hver patrulje gjennomfører fire forskjellige aktiviteter i sin bolk.
Deltakerne kan kun være på Horve 2 i det tidsrommet man har fått tildelt.Smittevernstiltak
Vi ønsker å bruke toalettene på leirstedet minst mulig. Derfor oppfordrer vi deltakerne om å ta en tur innom toalettet før de drar hjemmefra.
Det blir ikke kiosk heller ikke mulighet til å lage mat på leirområdet, men speiderne kan ha med egen matpakke/drikke etter behov.
Transport til/fra arrangementet må gruppene selv ordne iht. gjeldende smittevernregler.
Det blir ikke anledning til overnatting på Horve 2.

NB! Det må være med en til to leder(e) pr. gruppe som har ansvaret for speiderne under aktivitetsøktene.

 

Påmelding og pris

Påmelding av patruljer innen fredag 2. oktober 2020 her: PÅMELDINGSKJEMA

Fyll ut skjemaet for hver patrulje som skal delta, antall speidere i hver patrulje (maks. 8 per patrulje) og ønsket aktivitetsbolk. 
Gruppene får tilbakemelding om dag og tidspunkt de får komme søndag 4. oktober 2020.
Navn på deltakende speidere skal sendes til kretskontoret innen onsdag 14. oktober til: post@rogalandspeider.no

Pris: 100 kr per deltaker

Antall: Inntil 100 personer (deltakere og stab) per aktivitetsbolk

 

 

Relatert aktivitetsmerke:

 

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken

Dette merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet/samfunnsengasjement. 

 

Toppbilde: Helen Sola Norland