Etter en spesiell vår inviterer Kretsstyret til Kickoff 2020 på  Vigrestad (12. august) og Stavanger (13.august).  Nye og godt erfarne rovere og ledere inviteres til en faglig og sosial kveld på Vigrestad.  

 

Foreløpig program:

18:00 Ankomst og middag

18:30 Bli kjent, alle gruppene presenterer seg

18:45 Innledere

20:40 Tid til å jobbe med eget program?

21:00 Speiderbønn og avslutning

 

 

Speiding og smittevern

Er det noen utfordringer dere ser når dere skal starte opp igjen høsten 2020?

Program og nye ressurser

Oppsummering av lederundersøkelsen

Lederstien

Orienteringsaker

- Status landsleir 2022 ved landsleirsjef Johan Andreas Håland Thorkaas

- Aktiviteter i kretsen høsten 2020

- Aktiviteter i forbundet høsten