Kretsstyret inviterer nye og godt erfarne rovere, ledere og voksne til en faglig og sosial kveld. Kom og lær om ulike støtteordninger og få status for landsleir 2022, kommende arrangementer og annet nytt fra kretsen og forbundet.

 

Rammeprogram:

18:00 Ankomst og middag
18:30 Bli kjent, alle gruppene presenterer seg
18:45 Kickoff
21:00 Speiderbønn og avslutning

 

Søk tilskudd fra Sparebankstiftelsen SR-bank

- Innlegg ved representant fra Sparebankstiftelsen SR-bank

Andre støtteordninger

- ved Birgitte Skjerven fra forbundskontoret

Landsleir 2022

- landsleirkomitèen repersentert ved Johan Andreas Håland Thorkaas og Øystein Sørgjerd

Annet

- Aktiviteter i kretsen høsten 2021

- Kommende aktiviteter i forbundet.