Kretsleiren 2020 er et samarbeid mellom Haugaland og Rogaland kretser. Leiren er organisert som et prosjekt med en egen komite bestående av lederne av de forskjellige etatene på leiren.

 

Hovedkomiteen består av:
Navnansvarkrets
Johan Andreas Håland ThorkaasleirsjefRogaland
John Magne GabrielsenviseleirsjefHaugaland
Jone Surnevik KristiansentekniskRogaland
Erika Christie Berlefelles tjenesterRogaland
Cecilie ØdegårdintendaturHaugaland
program
HMS

Følg oss på Facebook.

 

Her skal kretsleiren være (se markert ring):