Bli med på kretsroverting slik at du blir kjent med flere rovere.
Her blir det tid til både den sosiale biten som festmiddag og den seriøse biten hvor DU får anledning til å påvirke roverprogrammet for perioden 2019-2020.