Bli med på kretsroverting  og si DIN menig om saker som angår oss. Du får god innsikt i hvordan roverarbeidet i kretsen er lagt opp.

Rovertinget er mer enn speiderpolitikk. Dette er i tillegg en sosial møteplass for rovere i Rogaland KFUK-KFUM-speidere. Her blir det tid til både den sosiale biten som festmiddag og den seriøse biten hvor DU får anledning til å påvirke roverprogrammet for perioden 2020-2021.

 

Praktisk informasjon
Kommer

 

Deltakeravgift
Deltakeravgiften - ikke fastsatt. 

 

Kontaktinformasjon
Ta kontakt med roverombudet på rover@rogalandspeider.no hvis du har noen spørsmål om rovertinget. 

 

Foreløpig program

lørdag
12.00: Folk kommer
12.30: Kretsrovertinget 2020 starter
14.30: Pause med lunsj
15.30: Kretsrovertinget 2020 fortsetter
17.00: Kretsrovertinget 2020 er forventet ferdig
19.00: Festmiddag
22.00: annet program

søndag
09.00: Revelje
10.00: Frokost
Etter frokost: utvask
15.00 eller tidligere: hjemreise