Vi ønsker deg velkommen til en aktiv deltakelse under kretsting 2020, og til å være med å påvirke Rogaland KFUK-KFUM-speidere sin framtid!

Saker til behandling på kretstinget
For at sakene skal være godt forberedt på kretstinget er frist for innsendelse av saker satt til 6.januar 2020.
Sakene sendes til kretskontoret: post(a)rogalandspeider.no


Delegater til kretstinget
Kretsting er kretsens besluttende organ.
I følge Organisasjonsreglene § 2.1.1 kan følgende delta på kretsting:
Alle medlemmer kan velges som gruppenes representanter. 
Kretsting består av representanter for gruppene etter nærmere fastsatt nøkkel. Med mindre kretsting bestemmer noe annet, har gruppene 1 representant pr. påbegynt 10 medlemmer i tillegg til gruppeleder.
Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør kretsleders dobbeltstemme. Det skal være skriftlig avstemming når minst en person ønsker det.
 

Rammeprogram
kl.    09:30              Registreringen åpner
        10:00               Åpning av kretsting
        12:00               Lunsj
        13:15               Kretstinget fortsetter
        17:00               Forventet avslutning av kretsting