Leiren er basert på dugnad og dette skal gå på omgang i speidergruppene. Frivillige er med og lager leir for oppdagere og familiespeidere. Alle får ferdig smurt brødmat og ferdig grillet pølser. 

Jenter og gutter opp til 2. klasse pluss ledere fra hele KFUK-KFUM speiderkretsen avvikler sin tradisjonelle Oppdager campen med aktiviteter fra morgen til kveld. Leiren avsluttes med gudstjeneste søndag kl. 12.00 der også familier kan bli med. Deretter er det rydding og hjemreise for alle. Og speiderne drar hjem med mange spennende opplevelser og erfaringer samt velbrukte klær og speidereffekter i bagasjen!

 

Foreløpig program:

Fredag

Kl. 1800        Ankomst, innsjekk. Etablere leir

Kl. 2000        Kveldsmat

Kl. 2100        Åpningsleirbål

Kl. 2230        Ro                        

Lørdag

Kl. 0730        Revelje

Kl. 0755        Morgentrim  

Kl. 0800        Flaggheis med ord for dagen

Felles frokost

Kl. 1000        Aktivitetstorg

Kl. 1200        Lunsj

Kl. 1330        Aktivitetstorg fortsetter

Kl. 1600        Fritid/frilek

Kl. 1700        Middag

Kl. 2000        Leirbål

Kl. 2230        Ro

Søndag

Kl. 0745        Revelje

Kl. 0800        Flaggheis med ord for dagen. Felles frokost

Kl. 1100        Scouts own

Kl. 1200        Lunsj

Kl. 1400        Hjemreise