Kurset egner seg både for dem som har tenkt til å bli patruljeassistent eller patruljefører, men også for dem som allerede er det, og som ønsker å lære seg mer.  

Frem til og med påmeldingdfridten er det en begrensning på 4 deltakere pr gruppe. Vi har begrenset med plasser (30 deltakere), så «første mann til mølla»!

Kursleder: Kristina Auestad


Hvem:  f.o.m 8. t.o.m 10.klasse 
Påmelding: gruppevis innen 15. oktober 2019

Husk å skrive ved påmelding:
1. Er det greit at bilder av deg brukes av KFUK-KFUM- speiderne? (Ja/ Nei)
2. Sykdommer/ allergier (og hvordan vi håndterer dette).


De som er påmeldt vil få tilsendt mer info om pakkeliste o.l. på e-post ca. 1,5 uker før kurset.