Roverombudet inviterer ROVERDØGN 2021!

Roverdøgn følger for eksempel ikke regelen om at det skal vare i 24 timer. Den eneste regelen er at det er for rovere. Roverdøgn er for rover og roveraspiranter (født `05 til og med 25 år). Roverombudet er godt i gang med planlegging av program.