Roverkongress 2021 holdes på Valderøy Skole utenfor Ålesund! Bli med på roverne sin største påvirkningsarena og ta del i viktige saker om din speiderfremtid. 

Roverkongress arrangeres hvert år andre helga i februar. På kongressen er hovedprogrammet roverting (lignende landsting, kretsting og gruppeting) hvor man stemmer på saker som angår roverne. Det er valg av nye medlemmer til Rovernemnda, valgkomitéen, representant til ungdommens kirkemøte og lokalkomiteer for neste roverkongress, roverfemkamp, nasjonalt roverball og eventuelt roverlandsleir (annethvert år).

Alle godkjente rovere (som har betalt medlemskontingent og er i roveralder (født i 2004 t.o.m 25 år) i KFUK-KFUM-speiderne har møte-, tale-, forslags-, og stemmerett på rovertinget. Roveraspiranter (født i 2005) kan delta som observatører. 

Dette er et sted hvor du som rover kan si DIN mening om saker som angår oss. Du får et godt innblikk i hvordan organisasjonen og roverarbeidet er lagt opp. I tillegg får du være med på å bestemme hvem som skal lede roverarbeidet videre. Kanskje det er deg? Fristen for å sende inn saker fire uker før roverting. 

Ta kontakt med valgkomitén hvis du ønsker å stille til valg på rovervalgkomite@kmspeider.no.

Hvis du trenger dokumentasjon for å søke om fri hele eller deler av fredag 12.februar for å komme deg til kongressen kan du sende en mail med fullt navn til magnus.heltne@kmspeider.no. Dette må gjøres innen 1. februar.

Påmelding

Mer informasjon om pris og påmelding kommer

 

Sakspapirer

Sakspapirer blir publisert senest to måneder før rovertinget starter.

Du får mer ut av kongressen dersom du har lest sakspapirene på forhånd. Sakspapirene blir ikke printet ut til alle deltakere. Så ta med egen kopi hvis du vil ha det i papirformat eller pc/nettbrett for å lese papirene elektronisk. 

Reise

Sted: Valderøy Skole, Valderhaug, 6050 Valderøya

Transport:

Fly: Fly til Ålesund Lufthavn Vigra. Buss til Valderhaug går to ganger i timen

Buss: Buss til Ålesund Rutebilstasjon. Lokalbuss til Valderhaug.

Med bil: Valderøy Skole, Valderhaug, 6050 Valderøya

Foreløpig program  

Fredag:
17.30 Innsjekk åpner
18:00 Mat og bli kjent
19:00 Introduksjonskurs for nye deltakere
20.00 Åpning og konstituering
21:30 Strek for personvalg og påfølgende presentasjon av kandidater til personvalg
22.00 Fritid og kveldsmat
22:30 Kveldsavslutning
23.30 Ro i sovesal
 
Lørdag:
07.30 Vekking
07.45  Frokost
08.45 Flaggheis og ord for dagen
09.00 Presentasjon av saker til påvirkningstorg og kandidater til arrangementsvalg
10.30 Påvirkningstorg nr. 1
11.30 Informasjon 
12:00 Lunsj (redaksjonskomiteen jobber med innkomne forslag)
12.45 Strek saker 
12:45 Plenumsdebatt
14:15 Frukt og kaffipause 
14:30 Plenumsdebatt
16:40 Frukt og kaffipause
16:55 Plenumsdebatt  
17:00 Valg
18.00 Fritid
18.45 Oppstilling til festmiddag
19.00 Festmiddag
20.30 Fritid
21:00  Kveldssamling
23.30 Ro i sovesal
 


Søndag:
07.30 Vekking og pakking
07.45 Frokost
08.45 Flaggheis og ord for dagen
09.00 Roverting (plenumsdebatt m/votering)
11.00 Lunsj 
11.45 Roverting m/ votering
13:00 Info, taler og avslutning
14.30 Utsjekk og avreise