Innhold

Rogaland KFUK-KFUM speidere avvikler sin tradisjonelle Stifinner ekspedisjon med aktiviteter fra morgen til kveld. I løpet av helgen samler stifinnertroppene/-patruljene poeng. Patruljene/troppene samler poeng ved å delta på aktiviteter. Den stifinnerpatruljer/-troppen som samler flest poeng "vinner" vandretrofeet.

Leiren avsluttes med utdeling av vandretrofèet søndag kl. 13:00 .  Deretter er det rydding og hjemreise for alle. Og speiderne drar hjem med mange spennende opplevelser og erfaringer samt velbrukte klær og speidereffekter i bagasjen!

Hvem passer dette for?

Gutter og jenter i 3. og 4. klassetrinn

Påmelding

Gruppevis påmelding innen 3. september 2021 til: post@rogalandspeider.no

Antall: Maks 200 personer (deltakere og stab).

Deltakeravgift

Pris:   kr. 225,- pr deltaker. Dagsbesøk kr. 200,- per deltaker.
Det sendes faktura til gruppen i etterkant av kurset. Ved forfall mindre enn 1 uke før kursstart, bir gruppen belastet er deltakeravgiften.

Økonomien skal ikke være til hinder for å delta på våre aktiviteter. Er du 26 år eller yngre kan du, din foresatte eller din leder sende søknad om å få dekket deltakeravgiften din på dette eller andre arrangementer gjennom deltakerfondet. Les mer og send inn søknad her.

Politiattest

Alle i stab og ledere som skal være med på Stifinner ekspedisjon med deltakere som er under 18 år må ha gyldig politiattest i orden før kurset starter. Les mer om hvordan du søker her.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om påmelding eller betaling kan du sende en e-post til post@rogalandspeider.no

Vil du være stab? 

Er du over 14 år eller eldre og vil være stab på Oppdager camp 2021? Se utlysningen og søk her.