Ved bruk av internett, telefon og oppslagsbøker finner de ut det aller meste! Hvert lag kan bestå av inntil 8 speidere, og hver gruppe kan melde på flere lag. De grønne gnomene fra Luraspeiderne sikret seg vandrertrofeet i telefonkonkurransen i fjor. Hvem sikrer seg telefonen i år?

Når: Torsdag 29. oktober 2020 sendes oppgavene  til oppgitte mailadresser innen kl 18:20. Lagene starter med å løse oppgavene kl. 18:30.

Frist for innsendelse av besvarelsene er klokken 20:00 inn til hemmelig e-postadresse.

Lagene: Hver patrulje eller roverlag kan bestå av inntil 8 speidere. Hver gruppe kan melde på flere lag.

Påmelding innen 26. oktober 2020 til: telefonkonkurranse@gmail.com

Ved påmelding til telefonkonkurransen husk å oppgi:

  • gruppenavn
  • antall deltakende patruljer med navn
  • mailadressen oppgavene skal sendes til

 

Spørsmål: Kan sendes til post@rogalandspeider.no