Aktivitetsopplegg for Tenkedagen 2021

Bli på å markere dagen sammen med millioner av andre speidere over hele verden!

Aktivitetsopplegget og salg av merke kommer.

Historie

Tenkedagen ble feiret for første gang i 1926 på en internasjonal speiderkonferanse i USA. På den konferansen ble de enige om at det burde finnes en spesiell dag i året når speidere over hele verden tenker på hverandre, og setter pris på det fellesskapet vi har. Ettersom både Lord og Lady Baden-Powell hadde bursdag samme dag, ble denne dagen valgt.

På en verdenskonferanse i 1932 i Polen foreslo en delegat fra Belgia at siden man vanligvis gir bort gaver når noen feierer bursdag, burde det være slik når man feirer tenkedagen også. I tillegg til å tenke på hverandre, bør man også hjelpe hverandre. Forslaget ble vedtatt og siden den gang har tenkedagen vært en innsamlingsaksjon.

På verdenskonferansen i 1999 ble det bestemt at Tenkedagen skulle skifte navn til 'Verdenstenkedagen', for å understreke at tenkedagen feires over hele verden, og handler om speidere i absolutt hele verden. Det at vi er så mange speidere i verden – 42 millioner totalt – gir oss mange muligheter til virkelig å gjøre en forskjell, og til å gjøre verden bedre, særlig når mange går inn for det samtidig!

Verdenstenkedagen 22. februar, World Thinking Day, er en dag for slike muligheter.

Det er WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), den internasjonale organisasjonen som alle jenter som er speidere er medlemmer av, som velger ut temaet for tenkedagen hvert år, men dagen er like viktig for gutter som for jenter!

Tema for Verdenstenkedagen 2021

Temaet for Verdenstenkedagen 2021 er «Stand Together for Peace», stå sammen for fred. Ved å delta på markeringen av verdenstenkedagen får man sjans til å lære mer om temaene fredsbygging og inkludering gjennom lek og aktivitet. Sett av dagen eller marker dagen på det speidermøtet som er nærmest 22. februar!

Foto: @iamordinarypeople/ KFUK-KFUM Global