Å ta med patruljen på tur er en stor oppgave. Det er mye som må planlegges, og mange ting en skal ha tenkt gjennom for å kunne gjøre gode valg. Gode valg er viktig for at hele patruljen skal få oppleve mestring, trygghet og fellesskap. 

Som kursdeltakerne får du anledning til å erfare og reflektere rundt egen rolle og de oppgaver man må utføre når en skal planlegge og gjennomføre en patruljetur.

Kurset har fokus på ledelse, og bruker praktiske gjøremål som ruteplanlegging, orientering, matlaging og justering av sekk som verktøy for at du skal få erfaring med å lede. 

Sammen med patruljeførere fra hele kretsen skal dere bygge leir, finne veien fra A til B og løse forskjellige  oppgaver, skape mange minner og oppleve mye nytt.

Kursleder: Jone Surnevik Kristiansen

Obligatorisk formøte! 

adresse: Ytre Eiganesveien 21, 4022 Stavanger

 

Hvem: Vandrere i ungdomsskolealder

Hvor: Rennesøy

Når: 18.-20. september 2020

Pris: 750,-

Gruppevis påmelding til kretskontoret på e-post: post@rogalandspeider.no 

Frist for påmelding: 4. september 2020