Innhold på kurset

Å ta med patruljen på tur er en stor oppgave. Det er mye som må planlegges, og mange ting en skal ha tenkt gjennom for å kunne gjøre gode valg. Gode valg er viktig for at hele patruljen skal få oppleve mestring, trygghet og fellesskap. 

Som kursdeltakerne får du anledning til å erfare og reflektere rundt egen rolle og de oppgaver man må utføre når en skal planlegge og gjennomføre en patruljetur.

Kurset har fokus på ledelse, og bruker praktiske gjøremål som ruteplanlegging, orientering, matlaging og justering av sekk som verktøy for at du skal få erfaring med å lede. 

Sammen med patruljeførere fra hele kretsen skal dere bygge leir, finne veien fra A til B og løse forskjellige  oppgaver, skape mange minner og oppleve mye nytt.

Hvem passer kurset for?

Vandrere i ungdomsskolen, 8. -10. klassetrinnet.

Påmelding

Påmelding gruppevis innen fredag 10. september 2021.

Deltakeravgift

Prisen er 700 kr per deltaker. Det sendes faktura til gruppen i etterkant av kurset. Ved forfall mindre enn 1 uke før kursstart, bir gruppen belastet er deltakeravgiften.

Økonomien skal ikke være til hinder for å delta på våre aktiviteter. Er du 26 år eller yngre kan du, din foresatte eller din leder sende søknad om å få dekket deltakeravgiften din på dette eller andre arrangementer gjennom deltakerfondet. Les mer og send inn søknad her.

Politiattest

Alle i stab og ledere som skal være med på Videregående patruljeførerkurs med deltakere som er under 18 år må ha gyldig politiattest i orden før kurset starter. Les mer om hvordan du søker her.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om påmelding eller betaling kan du sende en e-post til post@rogalandspeider.no

Vil du være stab? 

Er du over 17 år eller eldre og vil være stab på Videregående patruljeførerkurs?  Se utlysningen og søk her.

 

Toppbilde: Alfred M. Rønnestad