Kretstinget er kretsens øverste organ. Her stiller gruppene med sine delegater der planer, økonomi og speiderpolitiske spørsmål settes på dagsorden og diskuteres.  Kretstinget foretar valg av delegater og representanter som skal velges til forskjellige organer.

I tillegg til ordinære saker kan alle delegater på forhånd fremme saker de ønsker behandlet av Kretstinget. Dette kan være seg; drift av kretsen, ønsker om aktivitet eller politiske spørsmål en ønsker behandlet på forbundsnivå, men med en uttalelse fra kretsen.

For at sakene skal være godt forberedt på kretstinget er frist for innsendelse av saker satt til 10. januar  2021
Sakene sendes til kretskontoret: post(a)rogalandspeider.no

Kretsting består av representanter for gruppene etter nærmere fastsatt nøkkel. Med mindre kretsting bestemmer noe annet, har gruppene 1 representant pr. påbegynt 10 medlemmer i tillegg til gruppeleder.