Planleggingen av leiren er godt i gang, men vi trenger fremdeles flere som kan hjelpe til. Vi mangler ansvarlig for fellestjenester og stab i alle etatene.

Bli med i stab