Som medlem samtykker du automatisk til at noe persondata lagres om deg. Dette er for eksempel informasjon som er nødvendig for å være registrert som medlem, og for at nødvendig informasjon knyttet til ditt medlemskap skal kunne deles med deg som medlem. Et eksempel på dette er SMS med informasjon om oppmøtested på speidermøtet, eller informasjon om arrangementer. Ved innhenting av persondata eller deling av informasjon utenom det som er en naturlig del av medlemskapet må vi be om samtykke først.

Hva er persondata og sensitive opplysninger?

Persondata er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Eksempler på dette er navn, alder, bilder og e-postadresse. Sensitive opplysninger vil eksempelvis være: helse, religiøs tilknytning og politiattest.

Eksempler på gode rutiner gruppene bør ha.

Kommer sensitive opplysninger på avveie? Ta kontakt med oss på forbundskontoret. Vi melder det videre til Datatilsynet ved behov.

Du kan lese vår personvernerklæring 

Har dere noen spørsmål, eller ønsker hjelp med å utvikle gode rutiner på ting vi ikke har nevnt her? Ta kontakt på post@kmspeider.no eller 22 99 15 50.