PF- og LEDERTRENINGSUTVALGET 2021-2022 

PF- og Ledertreningsutvalget (PLu) har som oppgave at det blir gjennomført ledertreningskurs i kretsen i overensstemmelse med kretsstyret. 

Ole Norland, leder
Hilde Marie Salvanes
Simen Hersdal
Andreas Løvaas

Retningslinjer for PLu

VALGKOMITE 2022

Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater til valg av kretsstyre og personer som vil sitte i de forskjellige komiteene. Komiteen er avhengig av at ledere og rovere i kretsen kommer med forslag til hvem som bør utfordres til å bidra.

Øystein Johnsrud
John Sigve Risanger
Gaunnlaug H. Sigmundsen
Emil Surnevik Kristiansen

Retningslinjer for valgkomite

STYRET for Stavanger KFUK-KFUM-speidere

Gruppene i Stavanger har opprettet ett styre som skal ivareta interessene (eiendommer) og samarbeid med Stavanger gruppene i Vesterlen krets.

Ole Norland, leder
Rolf Marthin Nilsen
Lillian Berntsen